« Wróć do Realizacje

Naprawa przejazdu

lid | 01-04-2021

Termin wykonania: marzec 2021r.
Miejsce wykonania: Kołbiel

Zakres prac:
1. Rozebranie przejazdu
2. Roboty ziemne i budowa toru
3. Budowa odwodnienia przejazdu i zabudowa przejazdu
4. Wykonanie dojazdów z warstwy bitumicznej

Realizowane zadanie

Wykonaliśmy prace naprawy przejazdu kolejowego w miejscowości Kołbiel. W skład prac wchodziły zarówno prace rozbiórkowe dotychczasowego przejazdu, jak również prace związane z budową nowego przejazdu. Prace obejmowały następujące zadania:

  • rozebranie przejazdu,
  • roboty ziemne w torze,
  • budowa toru,
  • budowa odwodnienia przejazdu,
  • zabudowa przejazdu,
  • wykonanie dojazdów z warstwy bitumicznej.

Przebieg prac

Prace rozpoczęliśmy od rozebrania dotychczasowego przejazdu: rozbiórki nawierzchni z płyt żebeltowych typu CBP, a następnie złożenie ich w wyznaczonym miejscu. W zakres prac demontażowych przejazdu wchodziła też rozbiórka ręczna torów kolejowych oraz rozbiórka nawierzchni bitumicznej.

W kolejnym kroku przystąpiliśmy do robót ziemnych w torze w celu usunięcia poprzedniej podsypki oraz wyrównania terenu spycharkami. Następnie przygotowaliśmy podsypkę pod nowy przejazd. Po wykonaniu tych prac została rozłożona geowłóknina.

Następnie dokonaliśmy budowy toru poprzez nałożenie warstwy tłucznia na podtorzu, układanie toru kolejowego na podkładach drewnianych oraz balastowanie torów. W dalszej części prac przeprowadziliśmy odwodnienie przejazdu. W tym celu konieczne było wykonanie wykopów, wyłożenie podsypki pod drenaż, następnie wykonanie drenażu z rur, a w końcowym etapie wyłożenie zasypki filtracyjnej oraz zagęszczenie nasypów ubijakami.

Kolejnym etapem była zabudowa przejazdu płytami typu Mirosław Ujski. Wykonaliśmy podbudowę, wyłożyliśmy ławy fundamentowe, a następnie dokonaliśmy zabudowy przejazdów wykorzystując płyty przejazdowe typu Mirosław Ujski.

Ostatnim krokiem było wykonanie dojazdów z warstwy bitumicznej. Na początku wykonaliśmy podbudowę z tłucznia i podbudowę z betonu asfaltowego. Następnie wykonaliśmy nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych. Na końcu prac dokonaliśmy malowania znaków poziomych na nawierzchni.

Zdjęcia z realizacji

Chcesz wiedzieć więcej o naszych realizacjach lub zapytać o ofertę?